Nye Tveiterås Skole

Nye Tveiterås Skole

Nye Tveiterås Skole

Prosjektet har en tydelig miljøprofil med krav til bruk av miljøvennlige materialer og fossilfri byggeplass.

Tveiterås skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og er den eneste spesialskolen i Bergen kommune for elever med store lærevansker/utviklingshemming og behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud.

Skolen tar imot elever fra 1. til 10. trinn og er spesialtilpasset elever med autisme. Dagens skolebygg er utdatert, og det har dessuten en utforming som for eksempel er lite egnet for rullestolbrukere. Det nye bygget blir på drøyt 3.500 m 2 fordelt på to etasjer, og skal være en skole med respekt for landskap og brukere.

Til dette prosjektet leverer vi:

  • Gulvstøp
  • Lydgulv

Ruck.no