Porsche Center Bergen

Porsche Center Bergen

Porsche Center Bergen

Nye Porsche Center Bergen vil bestå av en hovedetasje og kjeller under hele bygget.

Totalarealet utgjør 3.710 kvadratmeter, i tillegg til en mezzanin på 594 kvadratmeter.

Bygget skal varmes opp via et fjernvarmeanlegg. Det vil få et grønt tak med solceller. På deler av uteareal legges det gressarmeringsstein.

Bygget ferdigstilles i løpet av førstekvartal 2022.

Til dette prosjektet leverer vi:

  • Gulvstøp
  • Gulvavretting
Ruck.no