Det er enkelt og relativt rimelig å sikre seg mot radon ved å legge en radonmembran i grunnen under bygget.

Dette kan kun gjøres under oppføring av nybygg. Etter at man har flyttet inn kan gode råd derimot være dyre, og for ekspempel innebære installering av ulike ventilasjonssystemer. Ved spesielt høye konsentrasjoner er det vanlig å kombinere flere ulike tiltak.

Statens Strålevern